TIN ĐƯỢC TÀI TRỢ
DT: 50.00m2
Giá: 780.00 triệu
Tại: Châu Thành A, Hậu Giang
DT: 126.00m2
Giá: 560.00 triệu
Tại: Châu Thành, Hậu Giang
DT: 105.00m2
Giá: 720.00 triệu
Tại: Cái Răng, Cần Thơ
DT: 197.00m2
Giá: 950.00 triệu
Tại: Cái Răng, Cần Thơ
BẤT ĐỘNG SẢN MỚI
68.00m2
2.50 tỷ
Cái Răng, Cần Thơ
26/05/2020
202.00m2
700.00 triệu
Cái Răng, Cần Thơ
26/05/2020
213.00m2
2.48 tỷ
Cái Răng, Cần Thơ
26/05/2020
249.00m2
2.40 tỷ
Cái Răng, Cần Thơ
26/05/2020
68.00m2
1.60 tỷ
Ninh Kiều, Cần Thơ
26/05/2020
144.00m2
1.30 tỷ
Cái Răng, Cần Thơ
26/05/2020
166.00m2
680.00 triệu
Phong Điền, Cần Thơ
26/05/2020
258.00m2
420.00 triệu
Phụng Hiệp, Hậu Giang
26/05/2020
375.00m2
1.90 tỷ
Châu Thành A, Hậu Giang
26/05/2020
170.00m2
1.30 tỷ
Cái Răng, Cần Thơ
26/05/2020