TIN ĐƯỢC TÀI TRỢ
DT: 50.00m2
Giá: 780.00 triệu
Tại: Châu Thành A, Hậu Giang
DT: 126.00m2
Giá: 560.00 triệu
Tại: Châu Thành, Hậu Giang
DT: 105.00m2
Giá: 720.00 triệu
Tại: Cái Răng, Cần Thơ
DT: 197.00m2
Giá: 950.00 triệu
Tại: Cái Răng, Cần Thơ
BẤT ĐỘNG SẢN MỚI
100.00m2
360.00 triệu
Châu Thành A, Hậu Giang
25/05/2020
105.00m2
1.20 tỷ
Cái Răng, Cần Thơ
25/05/2020
1400.00m2
3.00 triệu/m2
Cái Răng, Cần Thơ
25/05/2020
100.00m2
250.00 triệu
Phụng Hiệp, Hậu Giang
25/05/2020
140.00m2
2.30 tỷ
Cái Răng, Cần Thơ
25/05/2020
203.40m2
6.00 tỷ
Cái Răng, Cần Thơ
25/05/2020
81.00m2
760.00 triệu
Phụng Hiệp, Hậu Giang
25/05/2020
100.00m2
1.35 tỷ
Phong Điền, Cần Thơ
25/05/2020
90.00m2
590.00 triệu
Bình Thủy, Cần Thơ
25/05/2020