TIN ĐƯỢC TÀI TRỢ
DT: 40.00m2
Giá: 750.00 triệu
Tại: Bình Thủy, Cần Thơ
DT: 400.00m2
Giá: 1.30 tỷ
Tại: Phụng Hiệp, Hậu Giang
DT: 76.40m2
Giá: 1.05 tỷ
Tại: Cái Răng, Cần Thơ
DT: 539.00m2
Giá: 1.60 tỷ
Tại: Cái Răng, Cần Thơ
DT: 100.00m2
Giá: 590.00 triệu
Tại: Cái Răng, Cần Thơ
DT: 38.60m2
Giá: 2.50 tỷ
Tại: Ninh Kiều, Cần Thơ
DT: 84.00m2
Giá: 650.00 triệu
Tại: Phụng Hiệp, Hậu Giang
DT: 50.00m2
Giá: 780.00 triệu
Tại: Châu Thành A, Hậu Giang
DT: 126.00m2
Giá: 560.00 triệu
Tại: Châu Thành, Hậu Giang
DT: 105.00m2
Giá: 720.00 triệu
Tại: Cái Răng, Cần Thơ
BẤT ĐỘNG SẢN MỚI
110.00m2
650.00 triệu
Bình Thủy, Cần Thơ
05/08/2020
1121.00m2
1.30 tỷ
Phong Điền, Cần Thơ
05/08/2020
100.00m2
450.00 triệu
Bình Minh, Vĩnh Long
05/08/2020
81.70m2
1.05 tỷ
Vị Thanh, Hậu Giang
05/08/2020
114.80m2
1.85 tỷ
Bình Thủy, Cần Thơ
05/08/2020
64.00m2
490.00 triệu
Bình Minh, Vĩnh Long
05/08/2020
93.00m2
490.00 triệu
Bình Minh, Vĩnh Long
05/08/2020
12000.00m2
3.30 tỷ
Phong Điền, Cần Thơ
05/08/2020