TIN ĐƯỢC TÀI TRỢ
DT: 50.00m2
Giá: 780.00 triệu
Tại: Châu Thành A, Hậu Giang
DT: 126.00m2
Giá: 560.00 triệu
Tại: Châu Thành, Hậu Giang
DT: 105.00m2
Giá: 720.00 triệu
Tại: Cái Răng, Cần Thơ
DT: 197.00m2
Giá: 950.00 triệu
Tại: Cái Răng, Cần Thơ
BẤT ĐỘNG SẢN MỚI
100.00m2
2.00 tỷ
Bình Thủy, Cần Thơ
27/05/2020
112.00m2
2.00 tỷ
Bình Thủy, Cần Thơ
27/05/2020
200.00m2
360.00 triệu
Vị Thanh, Hậu Giang
27/05/2020
93.00m2
490.00 triệu
Bình Minh, Vĩnh Long
27/05/2020
115.00m2
520.00 triệu
Tam Bình, Vĩnh Long
27/05/2020
100.00m2
500.00 triệu
Bình Minh, Vĩnh Long
27/05/2020
64.00m2
490.00 triệu
Bình Minh, Vĩnh Long
27/05/2020
180.00m2
5.20 tỷ
Ninh Kiều, Cần Thơ
27/05/2020
190.00m2
520.00 triệu
Tam Bình, Vĩnh Long
27/05/2020
114.00m2
1.30 tỷ
Cái Răng, Cần Thơ
27/05/2020