Đăng ký tham gia đăng bài

Cảm ơn bạn đã quan tâm và có ý định muốn cùng phát triển Blog! Mời bạn đọc lại Điều khoản hoạt động của trang Blog.

Trước hết, chúng tôi xin nói rõ Blog này không phải là trang rao vặt, nên việc đăng ký thành viên vào Blog là không tùy tiện. Chúng tôi chỉ nhận đăng ký thành viên nếu như bạn là người môi giới và có nhiều sản phẩm bán.

Khi đăng ký thành viên và đăng bài lên Blog bài đăng của bạn sẽ tồn tại đến khi nào bạn muốn xóa, thành viên khác không thể xóa bài của bạn. Số lượng bài đăng là không có giới hạn.

Tuyệt đối không được đăng những bài viết có mục đích xuyên tạc, chống phá Đảng, nhà nước hay bất kỳ cá nhân tổ chức nào, những bài viết sai lệch với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Chúng tôi sẽ xóa tất cả những tài khoản đăng nội dung khác với việc mua bán bất động sản tại Cần Thơ.

Để tham gia vào Blog vui lòng bạn dùng Gmail gửi về địa chỉ 

hatuankiet1986@gmail.com

với nội dung muốn tham gia vào Blog, chúng tôi sẽ gửi cho bạn lời mời tham gia trong vòng 24h.

Tiếp theo bạn sẽ check mail và chấp nhận lời mời tham gia đăng bài lên website nhadatcantho.net.


Email thông báo có lời mời tham gia Blog

Bấm Chấp nhận lời mời


Chọn Bài đăng mới để bắt đầu đăng bài
Sau khi hoàn thành, bấm Xuất Bản

Quản trị viên