Quy định diện tích tách thửa tại Cần Thơ

QUY ĐỊNH VỀ DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC TÁCH THỬA TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

NỘI DUNG

ĐẤT Ở (ODT + ONT)

ĐẤT TRỒNG

CÂY LÂU NĂM

Văn bản áp dụng

Quyết định 19/2014/QĐ-UBND.

Ngày có hiệu lực: 24/11/2014.

Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND.

Ngày có hiệu lực: 16/10/2017.

Phạm vi áp dụng

Đất ở tại đô thị, đất ở tại nông thôn.Đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

Không áp dụng đối với các trường hợp sau:

+ Tách thửa theo kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai; theo quyết định hành chính; theo bản án hoặc quyết định của tòa án, theo kết;

+ Tách thửa để phân chia thừa kế;

+ Tách thửa hiến tặng đất cho Nhà nước; tặng cho hộ gia đình, cá nhân xây nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết;

 

+ Tách thửa theo quyết định thu hồi đất;

+ Tách thửa theo kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai; theo việc xử lý nợ được thuận trong hợp đồng thế chấp; theo quyết định hành chính; theo bản án hoặc quyết định của tòa án, theo kết quả đấu giá quyền sử dụng đất;

+ Tách thửa hiến tặng đất cho Nhà nước; tặng cho hộ gia đình, cá nhân xây nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết;

+ Tách thửa để phân chia thừa kế;

Điều kiện

tách thửa

(1) Phải có giấy chứng nhận;

(2) Không bị tranh chấp, không bị kê biên, không có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất;

(3) Tuân thủ theo quy định về diện tích tách thửa tối thiểu (xem tại Bảng 1)

(1) Phải có giấy chứng nhận;

(2) Không bị tranh chấp, không bị kê biên, không có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất;

(3) Tuân thủ theo quy định về diện tích tách thửa tối thiểu (xem tại Bảng 2).

Một số trường hợp đặc thù

Đất dự án: Thực hiện theo quy định về đầu tư dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Diện tích tách thửa <40m2 ở phường, thị trấn và <60m2 ở xã nhưng đã được hình thành trước ngày 17/09/2009 thì vẫn được công nhận.

+ UBND cấp xã có trách nhiệm trình UBND cấp huyện xem xét, giải quyết một số trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa đất ở nhưng không đảm bảo diện tích tối thiểu.

Tuy nhiên, diện tích thửa đất mới hình thành phải >= 36m2. Đối với thửa đất còn lại sau khi tách, diện tích tối thiểu phải >=36m2.

UBND cấp huyện sẽ xem xét giải quyết một số trường hợp sau:

Tách thửa để tặng cho: Giữa vợ/chồng, cha/mẹ (đẻ, nuôi, chồng, vợ) với con (đẻ, nuôi, chồng, vợ), ông/bà (nội, ngoại) với cháu (nội, ngoại), anh/chị/em ruột.

Tách thửa để chuyển nhượng: Thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thẩm quyền xác nhận hoàn cảnh khó khăn: Chủ tịch UBND cấp xã.

Đất dự án: Thực hiện theo quy định về đầu tư dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Lưu ý

Những trường hợp đã lập thủ tục chuyển quyền sử dụng đất được công chứng, chứng thực đối với thửa đất đã được tách thửa trước ngày 16/10/2017 vẫn thực hiện thủ tục đăng ký bình thường.

Bảng 1: Hạn mức tách thửa tối thiểu với đất ở tại đô thị, đất ở tại nông thôn.

VỊ TRÍ ĐẤT Ở

DIỆN TÍCH

PHƯỜNG, THỊ TRẤN

>= 40m2

>= 60m2

Bảng 2: Hạn mức tách thửa tối thiểu với đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm khác.

TRƯỜNG HỢP TÁCH THỬA

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

DIỆN TÍCH

Phù hợp

với quy hoạch.

CLN

 QUẬN

PHƯỜNG

>= 150m2

HUYỆN

THỊ TRẤN

>= 200m2

>= 300m2

LUA

 QUẬN

PHƯỜNG

>= 500m2

HUYỆN

THỊ TRẤN

>=500m2

>= 1000m2

Không phù hợp

với quy hoạch.

CLN

LUA

QUẬN

HUYỆN

PHƯỜNG

>=40m2

THỊ TRẤN

>=40m2

>=60m2

Văn bản:

1. Quyết định 19/2014/QĐ-UBND https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-19-2014-QD-UBND-dien-tich-dat-o-toi-thieu-duoc-tach-thua-Can-Tho-259272.aspx

2. Quyết định 05/2017/QĐ-UBND https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-05-2017-QD-UBND-dien-tich-toi-thieu-duoc-tach-thua-Can-Tho-363331.aspx

Nếu có ích hãy chia sẻ đến bạn bè
Facebook Chia sẻ FacebookCopy Link