Chính sách dành cho cộng tác viên

Các sản phẩm hợp chính chủ gửi (sản phẩm F1) sẽ có hoa hồng cho người giới thiệu. Thông thường sản phẩm chúng tôi nhận ký gửi có mức hoa hồng là 2%, tuy nhiên không phải tất cả trường hợp đều như vậy.

Có ghi chú sản phẩm hợp tác môi giới 

- Hãy liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 0913266463 để biết rõ mức hoa hồng trước khi giới thiệu khách. 

- Tiêu chí của chúng tôi: rõ ràng, minh bạch và công bằng. 

Cảm ơn sự hợp tác của anh chị em môi giới nhà đất Cần Thơ.

Facebook Chia sẻ FacebookCopy Link
Các bài viết liên quan