Nền block H khu vạn phát Cái Tắc đâu lưng chợ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
* Chuyên Mục:

Chủ gửi nền block H đâu lưng với chợ Vạn Phát Cái Tắc, kẹt quá bán lỗ giá chỉ 760 triệu, gần với cổng A sắp thi công. ACE có khách phụ một tay nhé


Xin cảm ơn

Sản phẩm có hợp tác môi giới (Xem thêm)
Bạn quan tâm và liên hệ với chúng tôi

Quản trị viên: HÀ TUẤN KIỆT
Di động: 0919201205
Email: hatuankiet1986@gmail.com